ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Καλώς ήλθατε!

Σε αυτόν τον ιστότοπο μπορείτε να πληροφορηθείτε για τον ρόλο του Σημείου Επαφής για τα Προϊόντα, την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)2019/515 για την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων, καθώς και για τις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, σε περίπτωση διαφωνίας για τη διακίνηση αγαθών. Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε την Εθνική Νομοθεσία που ισχύει για προϊόντα στην Ελλάδα.


Περισσότερα >

Εθνική Νομοθεσία

Πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εθνικών νομοθετικών πράξεων για τα προϊόντα του εναρμονισμένου και μη τομέα


Αναζήτηση >

Shape
Shape

Υποβολή Αιτήματος

Εδώ μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, όπως ηλεκτρονικά αντίγραφα των εθνικών τεχνικών κανόνων και των εθνικών διοικητικών διαδικασιών που ισχύουν ή ηλεκτρονική πρόσβαση στους εν λόγω κανόνες και διαδικασίες, ή πληροφορίες σχετικά με το εάν τα εν λόγω προϊόντα υπόκεινται σε προέγκριση βάσει της εθνικής νομοθεσία.

Τα Σημεία Επαφής για τα Προϊόντα (PCPs) παρέχουν στους οικονομικούς φορείς, κατόπιν αιτήματός τους και δωρεάν, πληροφορίες σχετικά με την εθνική
μεταφορά και εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που εφαρμόζεται στα προϊόντα.

Με (*) δηλώνονται τα πεδία που συμπληρώνονται υποχρεωτικά. Δείτε αναλυτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων εδώ.

  Μείνετε Ενημερωμένοι

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Lorem ipsum dolor sit amet, conetur adng elitd dllro eiusmod temr inat aroma.

  αξιολογηση επισκεπτη

  Με τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να μεταβείτε στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγησης της εμπειρίας σας από την επίσκεψη στο παρόν σημείο επαφής.


  Μετάβαση >

  Shape