Γενικες Πληροφοριες

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Δοκιμικά Υλικά:
  Σύνδεσμος >

 • Σημεία Επαφής Προϊόντων Κρατών Μελών (σύνδεσμος με την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DGGROW / MUTUALRECOGNITION):
  Σύνδεσμος >

 • Οδηγίες για προϊόντα βασιζόμενες στην αρχή της νέας προσέγγισης ( σύνδεσμος με την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EC / INTERNALMARKET, INDUSTRY, ENTERPRENEURSHIPANDSMES/ SINGLEMARKETFORGOODS/ NEWLEGISLATIVEFRAMEWORK:
  Σύνδεσμος >
 • EU TRADE HELPDESK (This version of the Trade Helpdesk has an interface that allows intra-EU manufacturers and traders to identify the exclusively rules and obligations they face, excluding information on customs and import tariffs.):
  Σύνδεσμος >

 • SOLVIT:
  Σύνδεσμος >

 • Κατευθυντήριες Οδηγίες για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/515 για την Αμοιβαία Αναγνώριση των εμπορευμάτων:
  Σύνδεσμος > 

 • Eκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση που διατίθεται σε όλες τις
  επίσημες γλώσσες
  Σύνδεσμος >


Αναζήτηση Νομοθεσίας

Υποβολή Αιτήματος​